در طراحی یک سایت المانهای زیادی را باید در نظر گرفت. فونت، حاشیه ها، دسترسی به محتوا، شکل کلی و رنگ سایت همه در زیبایی و کارایی سایت نقش دارند. رعایت نکات اصولی درهمه این بخشها مجموعه چشم نوازی را در برابر دید بازدیدکنندگان قرار میدهد. در این میان انتخاب مناسب رنگ سایت میتواند تاثیر بسزایی در زیبایی محیط سایت شما و جذب بازدیدکنندگان داشته باشد. در ادامه دو سایت کاربردی در زمینه انتخاب رنگ سایت به شما معرفی خواهیم کرد.

سایت ها و ابزارهای زیادی در اینترنت برای بررسی و انتخاب رنگ سایت وجود دارد که هرکدام امکانات متفاوتی را ارائه میدهند ما در اینجا دو نمونه کاربردی و محبوب از نظر خودمان را معرفی میکنیم.

نمایش سایت شما از دید دیگران با Colorblind Web Page Filter

تقریبا 10 درصد از مردان در شناسایی رنگها دچار مشکل هستند و این تعداد در زنها به مراتب کمتر است. کوررنگی در رنگ قرمز و سبز شایع تر است و کسانی که قادر به تشخیص هیچ رنگی نیستند کمتر از 0.1 درصد مردم جهان را تشکیل میدهند. این افراد قادر به تشخیص درست رنگ سایت شما نیستند و شما کار زیادی برای این مشکل نمیتوانید انجام دهید.با توجه به اینکه 10 درصد از بازدیدکنندگان سایت شما ممکن است به این عارضه مبتلا باشند بد نیست که رنگ سایت خود را یکبار هم از چشم آنها ببینید. این سایت محیط و رنگ سایت شما را از دید این افراد بازسازی میکند و شما میتوانید بررسی کنید که ایا تمامی مطالب قابل تشخیص و خوانا هستند یا خیر.

انتخاب ترکیب مناسب رنگ سایت با Kuler

این سایت به شما امکان میدهد تا ترکیب مناسبی برای رنگ سایت خود پیدا کنید. پیشنهاد رنگ جدید با توجه به رنگ های موجود در سایت شما و معرفی ترکیب های رنگی 2 تا 5 تایی با مفاهیم و پیام مربوط به آن برای رنگ سایت شما از امکانات آن است. بطور مثال میتواند ترکیب مناسبی برای رنگ سایت با مضمون پاییز به شما پیشنهاد دهد. همچنین اجازه دارید از ترکیبات رنگ سایت دیگران نیز ایده بگیرید.